Jesteśmy doświadczonym ekspertem, niezależnym producentem i kompetentnym Doradcą. Dowiedz się więcej o nas - naszej historii, strategii zrównoważonego rozwoju oraz wartościach, na których się opieramy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Porozmawiać z naszym Przedstawicielem? Poznać możliwości nawiązania współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Mamy wiedzę, praktyczne doświadczenie oraz możliwości tworzące nasze unikalne know-how. Doradzamy naszym Klientom w zakresie aranżacji przestrzeni, dobierając efektywne rozwiązania i produkty. Poznaj wyzwania współczesnych biur i dowiedz się, jak wspólnie możemy na nie odpowiedzieć.

Każdy dobry projekt zaczyna się od pomysłu. Inspirujemy, dzielimy się wiedzą naszych ekspertów i pomagamy odnaleźć najlepsze rozwiązania. Poznaj nasze badania, artykuły i opinie.

  • Start
  • Odpowiedzialność
None

Odpowiedzialność

Wyposażanie wnętrz biurowych i publicznych to nasza misja. Realizując ją odpowiedzialnie, budujemy dla społeczeństwa konkretną wartość. Oddziałujemy na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników naszych produktów oraz wspieramy klientów w osiąganiu celów biznesowych. Jesteśmy pracodawcą dla ponad 7000 osób. Budujemy regionalną gospodarkę.

Nasze cele

Pracownicy

Konsekwentne inwestycje w rozwój pracowników, w połączeniu z ich talentem i zaangażowaniem, umożliwiły nam osiągnięcie pozycji trzeciego producenta mebli biurowych w Europie. Ludzie są podstawą naszego sukcesu, dlatego dbamy o bezpieczne miejsca pracy, zachęcamy do zdrowego stylu życia i zapewniamy warunki do utrzymania balansu między życiem prywatnym i zawodowym.

Klienci

Budując relacje nastawiamy się przede wszystkim na ich trwałość. Wierzymy, że odpowiedzialni partnerzy biznesowi są dla organizacji podstawą konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Z myślą o tym tworzymy nasze produkty. Ich bezpieczeństwo, ergonomię, aspekty środowiskowe i jakościowe potwierdzamy w wewnętrznych laboratoriach oraz przez liczne certyfikaty instytucji zewnętrznych. Inwestujemy w badania i rozwój, regularnie wdrażamy innowacje konstrukcyjne i organizacyjne, tak by nasze rozwiązania wychodziły naprzeciw potrzebom zmieniającego się świata i biznesu.

Środowisko

Odpowiedzialnie gospodarujemy bogactwem natury i minimalizujemy negatywny wpływ na nie. Ograniczamy emisję zanieczyszczeń do powietrza i wody, dbamy o oszczędne zużywanie surowców produkcyjnych oraz dążymy do efektywnego wykorzystania odpadów. Pracujemy zgodnie z zasadami Systemu Zarządzania Środowiskowego (Polityce Zintegrowanego Systemu Zarzadzania) opartego na normie ISO 14001:2004. Systematycznie kontrolujemy przestrzeganie standardów środowiskowych u naszych dostawców.

Społeczność lokalna

Grono naszych sąsiadów stale się rozrasta. Zgodnie z naszą dewizą „Myślimy globalnie – działamy lokalnie” staramy się zaprzyjaźniać z każdą nową społecznością, w której funkcjonujemy: swoim działaniem staramy się nie zaburzać dotychczasowej jej równowagi, ale wykorzystywać potencjał i mieć swój udział w kształtowaniu jej przyszłości. Szeroko angażujemy się społecznie, m.in. wspieramy edukację dzieci i młodzieży, ponadto wspieramy lokalne instytucje kultury i rozwój sportu, promujemy przedsiębiorczość i współpracujemy ze szkołami.

 

Czujemy się aktywnym graczem na drodze kształtowania świata przyjaznego kolejnym pokoleniom. Włączamy się w realizację czterech celów spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok:

  • Zdrowie i dobrobyt ludzi
  • Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Innowacje i infrastruktura
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Standardy etyczne

W 2012 roku dołączyliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact, która wyznaczyła międzynarodowe standardy odpowiedzialności w biznesie. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania 10 zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji i ciągłego rozwoju w tych obszarach.

Te zasady uwzględniamy w naszych dokumentach strategicznych, które ujednolicają normy etyczne wewnątrz spółek firmy i w relacjach z dostawcami i partnerami.

Zrównoważona produkcja

 

Większość naszych urządzeń do oczyszczania substancji gazowych posiada sprawność na poziomie 99%, dzięki czemu jakość emitowanego z naszych fabryk powietrza znacznie przekracza prawne wymagania środowiskowe.

 

100% ścieków poddajemy oczyszczeniu. Posiadamy własne oczyszczalnie w Jaśle i Rzepedzi, w których ścieki przemysłowe czyścimy chemicznie, mechanicznie i biologicznie. Przefiltrowana woda spełnia standardy, które pozwalają zrzucać ją do okolicznych rzek.

 

Inwestujemy w energooszczędne technologie produkcji. Nasz park technologiczny tworzą nowoczesne urządzenia, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii nawet o 70% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami.

 

Energię cieplną wytwarzamy z biomasy. Spalamy odpady i pyły drzewne będące odpadem produkcyjnym naszych fabryk. Część odpadów przerabiamy też na płyty kompozytowe, z których później wykonywane są elementy krzeseł.

 

Wybieramy odpowiedzialnych poddostawców. Wykorzystujemy tkaniny certyfikowane EU flower i materiały przetworzone. Staramy się wykorzystywać materiały przyjazne środowisku, które nie zawierają szkodliwych substancji, a w procesie degradacji ich wpływ na środowisko jest ograniczony.

 

Plastik przetwarzamy na elementy naszych krzeseł. Podłokietniki i podstawy naszych krzeseł powstają z regranulatu, który sami wytwarzamy w naszych fabrykach. To przetworzony plastik, który wielokrotnie wykorzystujemy w procesie produkcji.

Produkt dla życia. Życie produktu.

Materiały

Naszym klientom proponujemy przyjazne środowisku surowce: drewno z certyfikatem FSC® (FSC-C120977), bambus (szybko odnawiające się zasoby), lekkie płyty komórkowe i wytworzone z odpadów płyty kompozytowe. Nasze podłokietniki i podstawy są wytwarzane z plastiku wytworzonego z regranulatu, wełniane tapicerki posiadają certyfikat Wools of New Zealand, która gwarantuje zrównoważony chów owiec, a materiały tapicerskie – etykiety EU flower. Ponad 75% odpadów odzyskujemy we własnym zakresie.

Projektujemy nowe produkty uwzględniając ich wpływ na środowisko na każdym etapie życia. Sprawdzamy trwałość i możliwość przetwarzania surowców, z których są wykonane. Zapewniamy im zróżnicowaną funkcjonalność, bo wiemy, że uniwersalne produkty, mogą być dłużej przydatne do użycia. Nieustannie optymalizujemy nasze systemy transportowe i pakowania, tak by zmniejszyć obciążenia kosztowe i środowiskowe.

Rafał Styrkosz
Product Support Manager

Transport mebli

Optymalizujemy emisje związane z transportem produktów: wykorzystujemy wymienne kontenery z podwójną podłogą, by zwiększyć ich powierzchnię załadunkową; część krzeseł transportujemy bez opakowania, a dla części stosujemy kartony L-shape. W latach 2014–2015 dzięki transportowi BDF i wymiennej podłodze zwiększyliśmy ładowność przyczepy z 33 do 55 palet.

 

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Ponad 2500 dostawców z kilkunastu krajów to nasze bogactwo, ale też rozszerzona odpowiedzialność. W politykach zakupowych i „Kodeksie dostawców Nowego Stylu” określiliśmy nasze minimalne wymagania etyczne, środowiskowe i społeczne, których przestrzegamy wewnętrznie i chcemy utrzymać jako standard wśród naszych partnerów. Ich przestrzeganie weryfikujemy na początku współpracy i podczas okresowych audytów.

Jednocześnie razem z dostawcami wzajemnie się inspirujemy i wspólnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które pozwalają nam i naszym partnerom neutralizować negatywny wpływ na otoczenie.

Rozwiązania przyjazne człowiekowi

Ważnymi obszarami naszych prac badawczo-rozwojowych są akustyka i ergonomia. Nieustannie ulepszamy nasze rozwiązania i usługi, tak by sprzyjały zdrowiu użytkowników ostatecznych i efektywności organizacji.

Dobre miejsce pracy i rozwoju

Bezpieczeństwo

Stosujemy najwyższe standardy BHP (w oparciu o normę PN-N 18001 i OHSAS 18001).

Budujemy kulturę bezpieczeństwa w fabrykach: przez program Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych, regularną edukację w Centrum BHP czy wyposażenie naszych zakładów, m.in. w defibrylatory AED. W stałej gotowości są zakładowe zespoły kwalifikowanych ratowników pierwszej pomocy, którzy regularnie ćwiczą i rozwijają swoje kompetencje.
Od 2019 roku defibrylatory AED znalazły się też na wyposażeniu naszych biur w Krośnie i w Krakowie, a także Office Inspiration Centre. Zakup sfinansowaliśmy dzięki wsparciu PZU Życie.

Zdrowie

Inwestujemy w poprawę warunków pracy na stanowiskach zagrożonych czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Promujemy kulturę fizyczną. W ramach Klubu Sportowca pracownicy regularnie trenują i startują w zawodach w trzech dyscyplinach sportowych: bieganiu, piłce nożnej i kolarstwie. Naszą tradycją podczas dorocznego Dnia Otwartego stał się Rodzinny Bieg Bezpieczeństwa ścieżkami ewakuacyjnymi wokół naszych fabryk oraz inne gry i rywalizacje zręcznościowe.

Rozwój

Promujemy pracowników otwartych na naukę i innowacyjnych. Zapewniamy warunki do rozwoju: narzędzia pracy i możliwość udziału w regularnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, a przez Program Sugestii Pracowniczych promujemy najlepsze pomysły.

Zaangażowanie społeczne – wybrane projekty

Rok Muzyki

W 2015 r. rozpoczęliśmy projekt Rok Muzyki, w ramach którego objęliśmy mecenatem Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego prowadzące szkołę mistrzowską dla młodych muzyków. W latach 2015-2016 w ramach wsparcia zostało zorganizowanych 131 kursów i warsztatów dla 2539 uczestników oraz 178 koncerty, które zgromadziły ponad 61 000  gości. W ramach Roku Muzyki prowadziliśmy też własne działania propagujące wiedzę o muzyce poważnej wśród pracowników, klientów i partnerów.

Fundacja Korczaka

Nasz program stypendialny od lat już prowadzi Fundacja im. Janusza Korczaka, której twórcami są założyciele naszej firmy – Adam i Jerzy Krzanowski. Co roku ze wsparcia korzysta około 50 uzdolnionych uczniów i studentów z Podkarpacia. Dofinansowujemy naukę na uczelniach wyższych, ale też kursy i szkolenia, które umożliwiają dostanie się na studia. Wśród stypendystów jest wielu przyszłych lekarzy, prawników, pedagogów czy informatyków.

Bal Charytatywny

Każdego roku w naszej noworocznej imprezie bierze udział około 1000 dzieci i niepełnosprawnych z podkarpackich ośrodków szkolno-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. Zgodnie z motywem przewodnim – unikalnym dla każdego z 18 dotychczasowych balów - organizujemy zabawę i naukę "na wesoło", pomagając odkrywać talenty  i pasje. Naszym gościom wręczamy prezenty mikołajkowe – zgodnie z życzeniami placówek są to sprzęty RTV/AGD, sprzęt turystyczny i sportowy czy środki na wyjazdy i kursy dla dzieci.

Akcja ergonomiczna „Boli? Zmień krzesło”

W roku 2014 rozpoczęliśmy akcję ergonomiczną skierowaną do dystrybutorów marki Nowy Styl na rynku polskim oraz do użytkowników finalnych. Od czerwca 2015 działa specjalna strona internetowa www.zmienkrzeslo.pl, której celem jest informacja i edukacja w zakresie ergonomii, a także prezentacja konkretnych modeli objętych promocją. Akcję promowaliśmy podczas trzech kampanii radiowych i w internecie, m.in. w mediach społecznościowych.

Strategia społecznej odpowiedzialności w Nowym Stylu to rzadki w Polsce przypadek lokalnego podejścia do globalnych wyzwań. Nowy Styl powstał lokalnie i powoli dojrzewała do globalnej odpowiedzialności. Jestem przekonany, że analizując etapy tego procesu dojrzewania, studenci zarządzania, przyszli liderzy biznesu, będą w stanie lepiej zrozumieć, że wdrażanie rozwiązań angażujących interesariuszy, odpowiadających na konkretne potrzeby i problemy społeczne, przyczynia się do podnoszenia jakości kapitału społecznego, wzmacniając wartości związane ze współdziałaniem i realizacją dobra wspólnego.

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego

Nasze priorytety w zakresie zaangażowania społecznego i zasady przyznawania darowizn oraz oceny wniosków o wsparcie społeczno-sponsoringowe określa specjalny dokument. Prosimy o zapoznanie się z nim wszystkie organizacje ubiegające się o nasze wsparcie.

Raport zrównoważonego rozwoju

Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport społeczny Nowego Stylu. Dokument, w którym staraliśmy się w sposób czytelny pokazać postęp, jaki przez ostatnie 2 lata dokonał się w naszej organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Na co dzień działamy według określonej misji, w której zawsze na pierwszym miejscu są ludzie. Dla nich realizujemy nasze projekty, po to, by pracowało im się wygodnie i zdrowo. Równolegle budujemy silną i etyczną organizację, której rozwój jest jednocześnie rozwojem jej pracowników i społeczności, w których funkcjonuje. Wiemy, że nasza działalność ma istotny wpływ na środowisko naturalne, dlatego z myślą o przyszłych pokoleniach podejmujemy przedsięwzięcia ograniczające i neutralizujące go.

Na kolejnych stronach raportu pokazujemy, jak nasze wewnętrzne zmiany uwzględniały zasady zrównoważonego rozwoju. Szczegółowo prezentujemy też rozliczenie z zobowiązań, których podjęliśmy się w poprzednim raporcie.

Zapraszamy Państwa do uważnej lektury!

Zarząd Nowego Stylu

Pliki Cookies

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować wyświetlane treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Nowy Styl sp. z o.o. (Administratora) oraz naszych zaufanych partnerów informacji mogących stanowić dane osobowe, w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, akceptujesz zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nim zapisanych. Pamiętaj, że zawsze możesz wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję i przechodzę do strony

Witaj

Wygląda na to, że jesteś w Polsce. Nasza oferta różni się między krajami, więc jeśli chcesz poznać produkty dostępne w innym kraju, przełącz się na odpowiednią wersję strony:

Niestety, ze względu na ograniczenia techniczne, ta strona nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.

W celu obejrzenia strony radzimy skorzystać z:

Idź do góry